Om Miljøstrategisk Årsmøde

Idégrundlaget for Miljøstrategisk Årsmøde findes i dette rammepapir.

Baggrunden for Miljøstrategisk Årsmøde

I 2014 tog en kreds af forskere, konsulenter, rådgivere m.fl. fra en række universiteter og organisationer initiativ til at skabe Miljøstrategisk Årsmøde som et forum, hvor man mødes og deler erfaringer under overskriften ” På vej mod et mere bæredygtigt Danmark?”. 

En væsentlig anledning til initiativet er, at den offentlige debat om bæredygtig udvikling ofte er fokuseret på økonomiske vurderinger og ikke inddrager de mange andre former for viden og erfaringer om bæredygtig omstilling fra forskning, udvikling, eksperimenter m.m. rundt omkring i Danmark.

Samtidig mangler der diskussioner af muligheder og barrierer for bæredygtig omstilling.
 

Formålet med Miljøstrategisk Årsmøde

Formålet med initiativet er at skabe Miljøstrategisk Årsmøde som en institution, der sikrer en fremadrettet diskussion om bæredygtig omstilling i Danmark på tværs af fagligheder og organisatoriske tilhørsforhold ved hjælp af et Årsmøde og en Årsrapport. 

Det er ikke et krav, endsige et ideal, at et Årsmøde resulterer i enighed. Et Årsmødes resultater kan spænde vidt – fra vejledning til forskellige aktører til en mange-stemmet repræsentation af en problemstilling i relation til bæredygtig omstilling. 
 

Form og indhold på Miljøstrategisk Årsmøde 

På Årsmødet mødes man for at debattere et udvalg af vigtige problemstillinger i relation til bæredygtig omstilling, der kan samle interesserede på tværs af forskellige institutioner og organisationer. 

Sammenlignet med en ”traditionel” videnskabelig konference er målet med Årsmødet at have en bredere deltagerkreds. Samtidig skal Årsmødet have karakter af en workshop, hvor det meste af tiden er afsat til indbyrdes diskussioner i planlagte, tematiserede sessioner. 

Det enkelte Årsmøde skal ikke dække hele feltet af emner inden for bæredygtig omstilling eller være fokuseret på et enkelt emne, men fokusere på aktuelle erfaringer og analyser fra forskning, eksperimenter, offentlig regulering m.m., som Årsmødets deltagere gerne vil diskutere med personer inden for andre fagområder eller med andre organisatoriske tilhørsforhold. 

Et Årsmødes fokus afhænger således af hvilke emner og problemstillinger, som personer tilbyder at arrangere eller bidrage til sessioner om. Oplæg og diskussioner på Årsmødet danner baggrund for en efterfølgende Miljøstrategisk Årsrapport. 

En stor del af Årsmødet består af en række parallelle, tematiserede sessioner à ca. 3 timer. I hovedtræk handler sessionerne på Dag 1 om forskellige samfundsområder set i et bæredygtighedsperspektiv (f.eks. aktuelle problemstillinger inden for transport, fødevarer, bolig, beklædning e.l.) mens en del af Dag 2 handler om tværgående temaer (f.eks. forskellige strategier for offentlig regulering, strategier for eksperimenter, offentlige selskabers roller i bæredygtig omstilling e.l.).  På den sidste del af Dag 2 skabes et overblik over erfaringerne fra de forskellige sessioner.

Bag hver session står en planlægningsgruppe på mindst to personer som ansvarlige for det faglige indhold, formen og processen, samt opsamling og videreformidling af sessionens resultater i Miljøstrategisk Årsrapport. Det er vigtigt, at sessionerne i deres form og indhold inviterer til en debat mellem forskellige fagligheder og tilgange. Det vil derfor være en fordel at de ansvarlige for hver session også har forskellig faglig eller organisatorisk baggrund. 
 

Organisation og økonomi 

Miljøstrategisk Årsmøde ledes af en initiativgruppe med repræsentanter fra de institutioner og organisationer, der gerne vil udvikle ideen og konceptet, evaluere erfaringerne og deltage i planlægningen af aktiviteterne. Gruppen består p.t. af 15-20 personer og er åben.  Gruppens kontaktperson er Michael Søgaard Jørgensen, msjo@plan.aau.dk; tlf. 99 40 29 67.