Miljøstrategisk Årsrapport

Efter hvert årsmøde udgives en Miljøstrategisk Årsrapport. Det er intentionen, at Årsmødet og Årsrapporten skal levere fokuseret input til den offentlige debat om bæredygtig omstilling.
Årsmødet vil som institution gøre en indsats for at skabe kendskab til Årsrapporten. Rapporten vil være tilgængelig online og kan tjene som dokumentation og inspiration for Årsmødets deltagere og for andre, der efterfølgende ønsker at påvirke den offentlige debat eller igangsætte initiativer for at fremme bæredygtig omstilling.

Miljøstrategisk Årsrapport 2015

Oplæg til Miljøstrategisk Årsrapport 2017

Miljøstrategisk Årsrapport 2017