Program 2019

Hent programhæfte her.

Erfaringer med FN’s Verdensmål i virksomheder, uddannelser, offentlig planlægning og civilsamfund

Sted: Aalborg Universitet, A.C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV

 

Kl. 8.45 – 9.00

 Registrering og morgenkaffe

Kl. 9.00 9.15

 

Velkomst til Miljøstrategisk Årsmøde 2019:

 • Michael Søgaard Jørgensen, Aalborg Universitet og IDA Grøn Teknologi: Introduktion: Verdensmålene i ledelse, innovation, læring og planlægning

Kl. 9.15 – 10.30

 

 

 

Virksomhedserfaringer med verdensmålene:

 • Line Poulsen, Dansk Industri: Udvikling af værktøjer sammen med virksomheder til strategiudvikling med verdensmålene. Virksomhedserfaringer

 • Rikke Helstrup, Stena Recycling: Udvikling af nyt forretningsområde ved hjælp af verdensmålene

 • Jens Dorland og Michael Søgaard Jørgensen, Aalborg Universitet: Typologi for virksomheders strategiudvikling med verdensmålene

Kl. 10.30 – 10.45

 Kaffe/te

Kl. 10.45 – 11.45

Café-workshop: Metoder og værktøjer til udvikling af virksomhedsstrategi:

 • Line Poulsen, Dansk Industri: Afprøvning af Dansk Industri’s værktøj for strategiudvikling med verdensmålene i deltagernes virksomhed, institution e.l.

 • Jens Dorland og Michael Søgaard Jørgensen, Aalborg Universitet: Ramme for analyse af strategi og praksis med verdensmålene

Kl. 11.45 - 12.30

 Frokost

Kl. 12.30 - 13.20

 

Erfaringer med verdensmålene i uddannelse og læring:

 • Jeppe Læssøe, RCE Danmark Uddannelse for bæredygtig udvikling: Læreprocesser i uddannelse for bæredygtig udvikling. Udvikling af en national strategi for uddannelse for bæredygtig udvikling

 • Kristine Fjord Tolborg, Chora 2030: Verdensmålscertificering af uddannelsesinstitutioner: metode og erfaringer

Kl. 13.20 – 14.20

Café-workshop: Metoder og erfaringer fra uddannelsesområdet:

 • Kristine Fjord Tolborg, Chora 2030: Verdensmålscertificering af undervisning, værdier og drift hos grundskoler, efterskoler og ungdomsuddannelser

 • Jeppe Læssøe, RCE Danmark Uddannelse for bæredygtig udvikling: Udvikling af national strategi for uddannelse for bæredygtig udvikling ved hjælp af verdensmålene

 • Stig Irving Olsen, DTU: Erfaringer med at anvende verdensmålene i ingeniøruddannelse

 • Ole Schultz og Gitte Mellemgaard, DTU Diplom: Aktivering og inspiration af undervisere og studerende med henblik på inddragelse af verdensmålene i undervisningen

Kl. 14.20 – 14.45

Kaffe/te

Kl. 14.45 – 16.30

Erfaringer med verdensmålene i offentlig planlægning, forsyning og civilsamfund

 • Peter Andreas Norn, Rambøll: Erfaringer fra rådgivning af private og offentlige aktører. Udarbejdelse af baseline for Verdensmål nr. 11 til en dansk kontekst

 • Niels Møller Jensen, Herning Vand: Strategisk udvikling i en offentlig forsyningsvirksomhed ved hjælp af verdensmålene

 • Carl Ejnar Nielsen, Lokal Agenda 21 Gladsaxe: Verdensmålsberegner til borgere

 • Bo Rasmussen, Gladsaxe kommune: Erfaringer med en kommunal udviklingsstrategi baseret på verdensmålene

Kl. 16.30 – 17.30

Café-workshop: Metoder og værktøjer til brug i offentlig planlægning, forsyning og civilsamfund

 • Lokal Agenda 21 Gladsaxe: Verdensmålsberegner til borgere, som kobler borgerens handlinger i dagligdagen til de enkelte verdensmål

 • Rambøll: Hvordan kan erfaringerne fra baseline for Verdensmål nr. 11 anvendes i metode- og strategiudvikling?

Kl. 17.30 – 18.00

Opsamling: Hvad er vigtigt at fokusere på i de kommende års arbejde med verdensmålene i Danmark?

 • Indikatorudvikling?

 • Analyse af erfaringer?

 • Analyse af betydningen for miljø, sociale forhold m.m.?

 • Kapacitets- og kompetenceudvikling fra arbejde med verdensmålene?