PROGRAM FOR MILJØSTRATEGISK ÅRSMØDE 2018

Hent programhæfte her.

Værdisætning af bæredygtighed: Miljø, viden og demokrati

Sted: Aalborg Universitet, A.C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV

Lokaler: Frederikskaj 10A, Bygning D, 3. sal, lokale 3.114

 

Tirsdag d. 27. november 2018

Kl. 8.30 – 9.00:

Caféområdet, Bygning D,

3. sal

 

Registrering og morgenkaffe

Kl. 9.00 9.30:

Lokale 3.114

Velkomst til Miljøstrategisk Årsmøde 2018:

Værdisætning af bæredygtighed: Miljø, viden og demokrati. Hvad er på spil?

 • Michael Søgaard Jørgensen, AAU og IDA Grøn Teknologi

 • Ulrik Jørgensen, AAU og IDA Teknologivurdering

Kl. 09.30:

Lokale 3.114

 

Kl. 10.30: Kaffepause, Café-området

 

Værdisætning af miljøhensyn og –tiltag:

 • Jens Stissing Jensen & Peter Karnøe, AAU: Når metoden bestemmer resultatet: udvikling og afvikling af påstanden om bioenergi’s CO2-neutralitet

 • Birgitte Hoffmann, AAU: Værdisætning af klimatilpasning: miljø og sundhed

Diskussion: Hvilken værdisætning og hvilke data er der behov for på miljøområdet til udvikling af nye planlægningspraksisser?

Kl. 11.45 –12.30:

Bygning B

 

 

 

 

Frokost

 

Kl. 12.30 –16.30: Lokale 3.114

 

 

 

 

Ca. kl. 14.30: Kaffepause, Café-området

 

Det grønne nationalregnskab og politikudvikling

 • Ingeborg Vind, Danmarks Statistik: Hvad er det grønne nationalregnskab og hvordan kan det anvendes?

 • Jens Hoff og Martin M. B. Rasmussen, Københavns Universitet: Barrierer og forudsætninger for anvendelse af det grønne nationalregnskab i politikudvikling

 • Ole Gerner Jacobsen, Region Hovedstaden og Morten Højer, Københavns kommune: Lokale og regionale opgørelser og det grønne nationalregnskab

Tilvejebringelse af data som handlegrundlag

 • Alexander Rygner Holm, Klimarådet: Tilvejebringelse af data som handlegrundlag for omstilling af landbrug og transport

 • Lisbet Ogstrup, Danmark Naturfredningsforening: NGO’ers statistiske analyser på miljøområdet som led i at påvirke samfundsmæssige kontroverser

 • Chiara Fratini, AAU: The consequences of the dismantling of the Danish counties for the capability of regulating environmental pollution

Diskussion: Hvilke data, indikatorer og analyser kan vurdere drivkræfter, pres på natur og miljø, konsekvenser og status for miljøtiltag på forskellige samfundsområder og administrative niveauer? Hvordan kan det grønne nationalregnskab bidrage hertil?

 

 

 

 

Onsdag d. 28. november 2018

Kl. 8.30 – 9.00: Caféområdet, Bygning D

3. sal

 

Registrering og morgenkaffe

Kl. 9.00 11.30:

Lokale 3.114

 

Kl. 10.45: Kaffepause, Café-området

 

Miljø, viden og demokrati

 • Bjørn Molt Petersen, BMP Consult ApS: Vidensgrundlaget for landbrugspakken

 • Lisbet Ogstrup, Danmarks Naturfredningsforening: Vidensproduktion og demokrati som aspekter af landbrugspakken

Diskussion: Hvad kan vi lære af kontroverserne om landbrugspakken? Er der tilsvarende erfaringer på andre samfundsområder? Hvordan sikres større gennemsigtighed og demokrati i vidensproduktion og forvaltning på miljøområdet?

Kl. 11.30 12.30:

Lokale 3.114

Opsamling af diskussioner fra dag 1 og 2

 • Værdisætning og planlægningspraksisser

 • Det grønne nationalregnskab og politikudvikling på forskellige niveauer

 • Landbrug, vand og transport: mangler vi viden eller mangler vi handling?

 • Bæredygtig omstilling og demokrati

 

Kl. 12.30 13.00:

Lokale 3.114

 

Fremlæggelse af Årsmødets strategiske udmeldinger

Pressemøde

Kl. 13.00: Caféområdet, Bygning D,

3. sal

 

Tak for i dag og frokost to-go