Tema: Det grønne nationalregnskab og politikudvikling

Venue:
Time: 27. Nov 2018 12:30-14:30


Tema: Miljø, viden og demokrati

Venue:
Time: 28. Nov 2018 09:00-11:30


Tema: Tilvejebringelse af data som handlegrundlag

Venue:
Time: 27. Nov 2018 14:45-16:30


Tema: Værdisætning af miljøhensyn og -tiltag

Venue:
Time: 27. Nov 2018 09:30-11:45