Invitation til årsmødet 2018

Miljøstrategisk Årsmøde 2018 afholdes 27. - 28. november 2018  

Tema: Værdisætning af bæredygtighed: miljø, viden og demokrati

Temaet for Miljøstrategisk Årsmøde 2018 sætter fokus på synliggørelse og værdisætning af bæredygtighed som led i en overordnet diskussion om miljø, viden og demokrati, der bl.a. handler om kontroverserne i samfundet om hvordan natur og miljø værdsættes, og det politiske spil om hvilke miljødata, der er relevante, og hvordan sådanne data vurderes og anvendes. 

Disse overvejelser handler bl.a. hvilke forhold og udviklinger, der er behov for at sætte værdi på, hvis vi skal kunne redegøre - kvantitativt og kvalitativt - for om Danmark bliver mere eller mindre bæredygtigt. Ligeledes er det en diskussion om hvordan værdi opgøres. Hvad er f.eks. muligheder og begrænsninger ved at opgøre værdi i økonomiske størrelser versus at opgøre ressourceforbrug, miljøbelastninger m.m. i fysiske størrelser? 

En del af inspirationen til årets tema er Regeringens manglende forlængelse af Danmarks Statistiks bevilling til det grønne nationalregnskab, som betyder at arbejdet med dette regnskab er lukket ned fra 2018, og der laves nu kun de opgørelser af ressourceforbrug og emissioner, som Danmark er forpligtet til ifølge EU.

Diskussionerne på Årsmødet vil bl.a. fokusere på et par områder med kontroverser om hvordan miljøets tilstand vurderes. Et af disse områder er landbrugsområdet, hvor der er kontroverser om hvad der er relevant og vigtig viden. En del af kontroversen på dette område har handlet om noget, der kunne ligne offentlige myndigheders trusler mod offentligt ansattes forskeres ytringsfrihed. Landbrugsområdet illustrerer også mulighederne for at lave kritiske analyser af officielle statistikker, som når natur- og miljøorganisationer laver analyser til deres egen publikation "Sådan ligger landet" på baggrund af officielle statistikker fra Danmarks Statistik og Landbrug & Fødevarer.

Som led i en diskussion om "fra statistik til politik" drøftes på Årsmødet også hvorvidt og hvordan der ud fra nationale statistikker kan laves lokale opgørelser af f.eks. en bys eller en regions miljøforhold som led i lokal politikudvikling.

Mere information om tilmelding m.m. til Årsmødet 2018 kommer senere her på Årsmødets hjemmeside.

Et udkast til Miljøstrategisk Årsrapport 2018 udsendes som oplæg før Årsmødet.

Hvis man har forslag til oplæg på Miljøstrategisk Årsmøde 2018 kan de sendes til Michael Søgaard Jørgensen, AAU, E-mail msjo@plan.aau.dk, tlf. 9940 2967

 

Download flyer her


Hent programhæfte her
 og Hent oplæg til miljøstrategisk årsrapport 2018 her.