Invitation til årsmødet 2017

Aalborg Universitet’s DIST-center har sammen med en række andre universiteter og organisationer startet Miljøstrategisk Årsmøde som en tradition med årlige strategiske miljødialoger.

Miljøstrategisk Årsmøde 2017 afholdes 30.nov.-1.dec. 2017 i København på Aalborg Universitets campus i Sydhavnen.

Årets temaer er et kritisk perspektiv på cirkulær økonomi med temaet "Cirkulær økonomi fra et borger- og forbrugerperspektiv" og et kritisk perspektiv på privatisering og udlicitering af samfundets infrastrukturer med temaet "Infrastrukturer, ejerskab og demokrati".

Hvis vil man bidrage til et af disse to temaer, så kontakt Michael Søgaard Jørgensen vedr. cirkulær økonomi (msjo@plan.aau.dk) og Ulrik Jørgensen vedr. infrastrukturer (uljo@plan.aau.dk). Kontakt også Michael, hvis man vil være med til at stå for et tema med et kritisk perspektiv på bioøkonomi.

Miljøstrategisk Årsrapport 2017 udsendes som oplæg til drøftelserne FØR Årsmødet. På Årsmødets første dag afholdes parallelle faglige sessioner om de to temaer og på Årsmødets anden dag drøftes og planlægges arbejdet med de strategiske udmeldinger, der skal laves på baggrund af drøftelserne på Årsmødets første dag.

Læs lidt mere om temaerne i flyer om Miljøstrategisk Årsmøde 2017.

Programmet for årsmødet findes her i Programhæfte for Miljøstrategisk Årsmøde 2017

Oplægget til årsrapport for 2017, som danner grundlag for årsmødet findes her Oplæg til Miljøstrategisk Årsrapport for 2017