Miljøstrategisk Årsmøde 2017

Miljøstrategisk Årsmøde 2017 afholdes 30. november og 1. december 2017 i København på Aalborg Universitets campus, A.C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV. 

Årsmødets temaer vil omfatte et kritisk perspektiv på cirkulær økonomi med temaet "Cirkulær økonomi fra et borger- og forbrugerperspektiv" og et kritisk perspektiv på privatisering og udlicitering af samfundets infrastrukturer med temaet "Infrastrukturer, ejerskab og demokrati". Flere temaer er under overvejelse bl.a. omkring 'Bioøkonomi'.

Hvis vil man bidrage til et af disse to temaer, så kontakt Michael Søgaard Jørgensen vedr. cirkulær økonomi (msjo@plan.aau.dk) og Ulrik Jørgensen vedr. infrastrukturer (uljo@plan.aau.dk). Kontakt også Michael, hvis man vil være med til at stå for et tema med et kritisk perspektiv på bioøkonomi.