Miljøstrategisk Årsmøde 2017

Miljøstrategisk Årsmøde 2017 afholdes 30. november og 1. december 2017 i København på Aalborg Universitets campus, A.C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV. 

Årsmødets temaer vil omfatte et kritisk perspektiv på cirkulær økonomi med temaet "Cirkulær økonomi fra et borger- og forbrugerperspektiv" og et kritisk perspektiv på privatisering og udlicitering af samfundets infrastrukturer med temaet "Infrastrukturer, ejerskab og demokrati". 

Under menupunktet 'Program' findes oplægget til de to temaer og det detaljerede progrgam for årsmødet.