Miljøstrategisk Årsmøde 2016

Miljøstrategisk Årsmøde 2016 afholdes 5.-6. december 2016 i København på Aalborg Universitets campus, A.C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV.

Årsmødets Dag 1 er struktureret omkring tre parallelle temaer (sessioner) om bæredygtig omstilling af tre centrale samfundsområder: landbrugs- og fødevareområdet, storbyers mobilitet og energisystemet.

Årsmødets Dag 2 er struktureret omkring et tværgående tema med begreber og koncepter om bæredygtig omstilling - f.eks. resiliens, samskabelse, læring, omstilling og infrastruktur - som så følges op i de tre parallelle temaer (sessioner), hvor de miljøstrategiske overvejelser fra Dag 1 videreudvikles i forhold til, hvordan de kan og bør påvirke disse sider af samfundet.

Nedenfor i menupunkterne finde du program, tilmeldning og invitation.