Session 04: Samfundsøkonomiske vurderinger og grøn omstilling

Lokale:
Tidspunkt: 23. Nov 2015 13:00-15:30

Samfundsøkonomiske vurderinger - resumé af sessionen

Med udgangspunkt i Klimarådes arbejde afdækkede sessionen hvordan samfundsøkonomiske analyser kan anvendes til at designe politikker for omstilling af samfundsmæssige systemer. Sessionen diskuterede på denne baggrund hvordan samfundsøkonomiske beregninger kan modelleres gennem forskellige metodevalg. Dermed kan politiske og professionelle præferencer indbygges i selve de samfundsøkonomiske metodevalg gennem valg af input og afgrænsninger.

Variation i samfundsøkonomiske analyser

Økonomiske beregninger af omstilling til fossilfri forsyning varierer i voldsom grad – fra omkostninger på 100 mia.kr. pr år (CEPOS) til besparelser på 5 mia.kr. pr. år (IDA) til besparelser på 19 mia. kr. pr. år. (Vedvarende Energi)

Metodevalg: Input og afgræsninger

 • Udenlandsk produktion til dansk forbrug og danske skibes sejlads uden for Danmark, medtages traditionelt ikke i opgørelsen af Danmarks C02 udledninger
 • Den beregnede samfundsøkonomiske effekt af investeringer i energisystemet (eksempelvis vindmøller) afhænger af, hvordan det samlede energisystem antages at udvikle sig.
 • Energistyrelsen opererer med ’frozen policy’ hvilket fører til en strategisk og politisk uattraktiv udvikling af energisystemet.
 • Det er altså på baggrund af denne uattraktive fremtid, at de samfundsøkonomiske effekter at eksempelvis vindmøller beregnes.

Store forskelle mellem forudsætningerne

 • Fremtidig udvikling i oliepris, elpris, CO2 priser, afgifter, skifergassens rolle m.m.
 • Indregning af teknologiske 'learning curves' og energibesparelser.
 • Drivhusgasomkostninger, konsekvenser af irreversible ændringer i naturkapitalen og effekter af langsigtede investeringer.
 • Energirenoveringer, bygningsreglement for nybyggeri, varmepumper i fjernvarmen, optimering af transporten, renteniveauet.  
 • Effekter af innovationer i det samlede energisystem, f.eks. forbrug-produktion balancer eller optimering af anvendelsen af vindmøllestrøm.

Andre forhold som blev diskuteret

 • Betydningen af nye teknologier som f.eks. brint produceret ved elektrolyse med el-overskud fra vindmøller er ikke medtage.
 • Investeringer fra pensionskasser – på lempede vilkår sammenlignet med det nuværende marked – det ville være interessant at se hvordan det påvirker samfundsøkonomiske beregninger.