Indledning og plenumindlæg

Lokale:
Tidspunkt: 24. - 25. Nov 2015

Introduktion til årsmødet og plenum om FN's bæredygtighedsmål

Miljøstrategisk Årsmøde 2015 blev indledt med et oplæg, der beskrev baggrunden for ideen med at etablere Miljøstrategisk Årsmøde som tradition og som en institution for tværfaglige og tværorganisatoriske strategiske miljødialoger med fokus på bæredygtig omstilling.

Årsmødets 2. dag blev indledt med et oplæg om FN’s 17 bæredygtighedsmål (Sustainable Development Goals). Oplægget beskrev bæredygtighedsmålenes tilblivelse i FN-systemet, FN’s rolle i implementering af målene og reflekterede over forskellige civilsamfundsstrategier med udgangspunkt i målene.