Slutplenum: Virkemidler og strategier i bæredygtig omstilling

Lokale:
Tidspunkt: 24. Nov 2015 13:00-16:00

Slutplenum - kort resumé

Miljøstrategisk Årsmøde 2015 blev afsluttet med en fremadrettet plenumsession, der blev indledt med tilbagemeldinger fra de enkelte sessioner struktureret i forhold til virkemidler og strategier. Herefter fulgte et oplæg om og en diskussion af uddannelsessektorens roller i bæredygtig omstilling. Derudover satte plenumsessionen fokus på bæredygtighed og demokrati med en introduktion til problemfeltet og et oplæg fra Foreningen af Energi- og Miljøjournalister (FEM). Til sidst blev erfaringerne med Årsmødets form og processer samt arbejdet frem mod Miljøstrategisk Årsrapport 2015 og Miljøstrategisk Årsmøde 2016 diskuteret.