Session 10: Hvordan kan energistrategier få større merværdi for lokale byområder?

Lokale:
Tidspunkt: 24. Nov 2015 09:30-12:00

Energistrategier og lokale byområder - resumé af sessionen

For at skabe merværdi af energiprojekter i byer og lokalområder kræver det et tværfagligt samarbejde mellem flere professioner med både tekniske og sociale kompetencer samt lederskab og dedikation for projekterne. Økonomien i projekterne vil altid spille en rolle, både for de investorer, virksomheder og borgere der er involveret. En lokalforankring kan imidlertid skabe værdimæssige synergier i samarbejdet mellem alle interessenter. Et lokalt baseret commitment og villighed til at levere både tid og penge viser sig at kunne skabe merværdi.

Tværfaglig samarbejde og lederskab

 • Fælles projekt mellem Danfoss, supermarked og Sønderborg fjernvarme: Risikovillighed, tålmodighed, timing, stort tidsforbrug er vigtige parametre for succes.
 • I Høje Tåstrup er det afgørende, at borgmesteren tager lederskab og får byråd med på det samt at der etablere kontakten med borgere, virksomheder og andre lokale aktører og konstant føre og arbejde i fællesskab.
 • Samarbejde med andre kommuner, hvor der sker vidensdeling.
 • Være lavpraktisk starte med projekter og udvikle strategier sideløbende og have nogle ”fyrtårne” til at profilere sig.
 • Søge eksterne midler og ”menneskekraften” til at søge dem.

Lokal forankring

 • Det er godt at tænke meget i lokale strategier med bydelen i udgangspunkt og lokalt forankre større projekter i et lokalområde – arbejde parallelt på flere med alle niveauer
 • Omstilling får mere gennemslag med lokal forankring og bredere værdimæssige synergier.
 • Lokal forankring og bredere synergier kræver inddragelse af alle lokalsamfundets interesser, accept af deres usikkerhed og risici samt vilje og evne til at skabe kompromisser gennem dialog og samspil
 • Samspillet mellem beslutningstagere, planlæggere og ingeniører, samt virksomheder, borgere og institutioner i lokalsamfund kan styrkes i omstillingsprocessen
 • Stad twerk lehen i Tyskland er en case: Her har de lavet fælles anlæg til hele bydelen og dermed opnået bedre udnyttelse og færre udgifter = flere penge til sociale processer. Det har handlet om at udvikle en god bydel, og det har været i form af et bredt samarbejde med alle aktører over 5-6 år.

Kommunale projekter

 • Mange kommuner har bl.a. mål om at blive CO2-neutrale indenfor en overskuelig fremtid.
 • I Høje Tåstrup skal dette opnås med mange forskellige initiativer bl.a. fjernkøling, hvor et grønttorv der skal bruge nedkølingen.
 • Mere end 50% af kommunens persontransportbiler er elbiler.
 • Lavenergibyggeri hvor boligejere rådgives om energirigtig adfærd.

Ingeniørmæssig rationalitet og socioøkonomiske aspekter

 • Teknokratiske løsninger kobler ikke til den sociale og forretningsmæssige værdi for de konkrete lokalsamfund, der skal implementere dem.
 • Teknisk optimering af bygningen skal tage højde for hvordan brugere bruger teknologien og bygningerne?
 • Hvordan får vi den sociale og forretningsmæssige værdi af teknologiske løsningsmuligheder for de konkrete lokalsamfund i spil i implementeringen?

Økonomi og energibesparelser

 • Der skal være en business case for tiltrække investorer ved udviklingsprojekter og balancen mellem risiko af afkast er vigtig. Man er nødt til at kigge på risikoreduktion.
 • Energibesparelser skal kunne betale sig, både borgere og virksomheder er økonomiske rationelle, når det kommer til stykket. Energirenovering skal være en integreret del af et fuldt renoveringsprojekt for at være økonomisk.
 • Hvad vil folk betale for: Udemiljø, indemiljø, bademiljø, komfort, kvalitet og ”bevaringsværdier”. Holdbarhed og slidstyrke i materialer.