Session 08: Bæredygtig mobilitet

Lokale:
Tidspunkt: 24. Nov 2015 09:30-12:00

Bæredygtig mobilitet - resumé af sessionen

Udvikling af strategier for bæredygtig mobilitet må integreres i mange andre strategier for samfundsudviklingen, herunder for byudvikling og nationale og transnationale infrastrukturbeslutninger. Herved fremkommer seriøse kontroverser ift fremme af bæredygtig mobilitet. Der er mange handlemuligheder i spil, men der savnes legitime indikatorer til at monitorere resultater af indsatserne.

Bæredygtig transport og byplanlægning

 • Tænke byudvikling og mobilitet sammen som for eksempel ved udbygning af Nordhavn med metro. Også eksempler på at infrastrukturinvesteringer og byudvikling er i strid med målene om bæredygtig mobilitet fx havnetunnel og når 3 planlagte parkeringskældre i Carlsbergbyen blev til 14.
 • Hvad sker der når autoritet går fra myndigheder til offentligt ejede udviklingsselskaber og private developers.
 • Kobling mellem salg af arealer til ”developers” og transportinvesteringer når ’gab’ eller ’brud’ mellem byplan, grundsalg, ejerskab og politisk beslutninger skal håndteres.

Indikatorer på bæredygtig mobilitet

 • Magt eller viden: der eksisterer ikke pålidelig monitorering af bæredygtig mobilitet, men partstonede målinger og indikatorer, der benyttes til at befæste eksisterende positioner, når man skal påvirke politiske valg.
 • Målinger: Region hovedstaden bruger person km, Københavns kommune anvender ture – person km siger mere når det drejer sig om miljø.
 • Der findes ikke anvendelige indikatorer til måling af udviklingen i mobilitet og trafik, endsige om den er bæredygtig, bortset fra enkelte tiltag hos kommuner.
 • Målinger må på sigt kunne opfange udviklingen fra et mobilitetsbegreb til et tilgængelighedsbegreb fx stations nærhedsprincippet.

Overordnede beslutninger ift bæredygtig mobilitet

 • Hvordan reduceres transportbehov ved at overordnede beslutninger integrerer hensyn til bæredygtig mobilitet.
 • Hvordan kan udviklingen i andre sektorer end transportsektoren være med til at fremme udviklingen af bæredygtig mobilitet.
 • Hvordan tages hensyn til de forskellige muligheder i byen og på landet i strategier for bæredygtig mobilitet.

Handlinger og virkemidler

 • Byudvikling skal ske de rigtige steder i forhold til udvikling af bæredygtig mobilitet.
 • Letbaneudbygning, infrastruktur til cykling, integreret offentlig transport, godstransport på skinner, fra fly til tog på det europæiske kontinent, delebilsordninger, begrænset adgang for biler, parkeringsrestriktioner, lavere parkeringsnormer, miljøzoner, parkeringsrestriktioner, indenrigsflyvning reduceres – færre lufthavne.
 • Kollektiv transportinfrastruktur, der gavner udkantsområdernes lokalsamfund - stationsbyerne bevares og styrkes.
 • Udvikling af nye narrativer om mobilitet – fx delebilen som frihed til ikke at bekymre sig om finansiering og vedligeholdelse af egen bil, men en reel frihed til at vælge den transportform, der passer til situationen.