Miljøstrategisk Årsmøde 2015

Miljøstrategisk Årsmøde 2015 var starten på en tradition med årlige strategiske miljødialoger, hvor man i et tværfagligt og tværorganisatorisk forum diskuterer om vi er på vej mod et mere bæredygtigt Danmark - og diskuterer hvordan Danmark kan udvikles i en mere bæredygtig retning.

Temaerne på Miljøstrategisk Årsmøde 2015 var:

 • Miljøstrategisk Årsmøde – et rum for dialog om bæredygtig omstilling
 • Deleøkonomi og cirkulær økonomi som strategier for bæredygtig udvikling
 • Omstilling til bæredygtig fødevareproduktion og -forbrug
 • Omstilling til fossilfrit energisystem: vedvarende energi og energibesparelser
 • Samfundsøkonomiske vurderinger og grøn omstilling
 • Innovationspolitik, miljø og beskæftigelse
 • Lokale miljø- og energistrategier
 • De 17 nye verdensmål, FN’s rolle og civilsamfundets muligheder
 • Bæredygtig udvikling i landbruget: regulering af arealanvendelse i Danmark
 • Bæredygtig mobilitet
 • Hvor bæredygtigt er Danmark og hvor ligger de største potentialer?
 • Hvordan kan energistrategier få større merværdi for lokale byområder?
 • Virkemidler og strategier i bæredygtig omstilling
 • Uddannelsessektorens roller i bæredygtig omstilling