Kontakt

Center for Design, Innovation og Bæredygtig Omstilling ved Aalborg Universitet i København er sekretariat for Miljøstrategisk Årsmøde. 

 
Initiativgruppen og sekretariatets kontaktperson er Michael Søgaard Jørgensen, som kan kontaktes på
 
msjo@plan.aau.dk
 
eller
 
99 40 29 67.