'Miljøstrategisk Årsmøde' er strategiske miljødialoger, hvor deltagerne tværfagligt og tværorganisatorisk  diskuterer veje mod et bæredygtigt Danmark. Dialogen tager udgangspunkt i følgende problemstillinger:

  • Hvor står Danmark bæredygtighedsmæssigt?
  • Hvad er erfaringerne fra de seneste analyser, virkemidler og eksperimenter?
  • Hvad kunne være næste skridt?
  • Hvem kunne gøre hvad for at fremme bæredygtig omstilling?

Det er intentionen, at Årsmøderne og Årsrapporterne leverer fokuseret input til den offentlige debat om bæredygtig omstilling. Ambitionen er at være en ramme, der faciliterer udviklingen af ny viden og nye relationer, som fører til aktiviteter uden for Årsmødets regi.

Miljøstrategisk Årsmøde 2018 afholdes 27. og 28. november

Tema: Værdisætning af bæredygtighed: miljø, viden og demokrati

Temaet for Miljøstrategisk Årsmøde 2018 sætter fokus på synliggørelse og værdisætning af bæredygtighed som led i en overordnet diskussion om miljø, viden og demokrati, der bl.a. handler om kontroverserne i samfundet om hvordan natur og miljø værdsættes, og det politiske spil om hvilke miljødata, der er relevante, og hvordan sådanne data vurderes og anvendes. 

En del af inspirationen til årets tema er Regeringens manglende forlængelse af Danmarks Statistiks bevilling til det grønne nationalregnskab, som betyder at arbejdet med dette regnskab er lukket ned fra 2018, og der laves nu kun de opgørelser af ressourceforbrug og emissioner, som Danmark er forpligtet til ifølge EU.

Mere information om årsmødet findes under menupunktet til højre. Oplysninger om tilmelding m.m. til Årsmødet 2018 kommer senere her på Årsmødets hjemmeside.

Et udkast til Miljøstrategisk Årsrapport 2018 udsendes som oplæg før Årsmødet.

Hvis man har forslag til oplæg på Miljøstrategisk Årsmøde 2018 kan de sendes til Michael Søgaard Jørgensen, AAU, E-mail msjo@plan.aau.dk, tlf. 9940 2967

Hent programhæfte her og Hent oplæg til miljøstrategisk årsrapport 2018 her.