'Miljøstrategisk Årsmøde' er strategiske miljødialoger, hvor deltagerne tværfagligt og tværorganisatorisk  diskuterer veje mod et bæredygtigt Danmark. Dialogen tager udgangspunkt i følgende problemstillinger:

  • Hvor står Danmark bæredygtighedsmæssigt?
  • Hvad er erfaringerne fra de seneste analyser, virkemidler og eksperimenter?
  • Hvad kunne være næste skridt?
  • Hvem kunne gøre hvad for at fremme bæredygtig omstilling?

Det er intentionen, at Årsmøderne og Årsrapporterne leverer fokuseret input til den offentlige debat om bæredygtig omstilling. Ambitionen er at være en ramme, der faciliterer udviklingen af ny viden og nye relationer, som fører til aktiviteter uden for Årsmødets regi.

Årsrapporterne er tilgængelig online og tjener som dokumentation for Årsmødernes deltagere og som inspiration for andre, der efterfølgende ønsker at fordybe sig i diskussionerne.

Miljøstrategisk Årsmøde 2017 afholdes 30. november og 1. december 2017 i København på Aalborg Universitets campus, A.C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV.

Årsmødets temaer vil omfatte et kritisk perspektiv på cirkulær økonomi med temaet "Cirkulær økonomi fra et borger- og forbrugerperspektiv" og et kritisk perspektiv på privatisering og udlicitering af samfundets infrastrukturer med temaet "Infrastrukturer, ejerskab og demokrati". Flere temaer er under overvejelse bl.a. omkring 'Bioøkonomi'.

Hvis vil man bidrage til et af disse to temaer, så kontakt Michael Søgaard Jørgensen vedr. cirkulær økonomi (msjo@plan.aau.dk) og Ulrik Jørgensen vedr. infrastrukturer (uljo@plan.aau.dk). Kontakt også Michael, hvis man vil være med til at stå for et tema med et kritisk perspektiv på bioøkonomi.

Læs mere og tilmeld dig under menupunktet "Miljøstrategisk Årsmøde 2017".