'Miljøstrategisk Årsmøde' er strategiske miljødialoger, hvor deltagerne tværfagligt og tværorganisatorisk  diskuterer veje mod et bæredygtigt Danmark. Dialogen tager udgangspunkt i følgende problemstillinger:

  • Hvor står Danmark bæredygtighedsmæssigt?
  • Hvad er erfaringerne fra de seneste analyser, virkemidler og eksperimenter?
  • Hvad kunne være næste skridt?
  • Hvem kunne gøre hvad for at fremme bæredygtig omstilling?

Det er intentionen, at Årsmødet og den efterfølgende Årsrapporten leverer fokuseret input til den offentlige debat om bæredygtig omstilling. Ambitionen er at være en ramme, der faciliterer udviklingen af ny viden og nye relationer, som fører til aktiviteter uden for Årsmødets regi.

Årsrapporten er tilgængelig online og tjener som dokumentation for Årsmødets deltagere og som inspiration for andre, der efterfølgende ønsker at fordybe sig i diskussionerne.

Miljøstrategisk Årsmøde 2016 afholdes 5.-6. december 2016 i København på Aalborg Universitets campus, A.C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV.

Årsmødets Dag 1 er struktureret omkring tre parallelle temaer (sessioner) om bæredygtig omstilling af tre centrale samfundsområder: landbrugs- og fødevareområdet, storbyers mobilitet og energisystemet.

Årsmødets Dag 2 er struktureret omkring et tværgående tema med begreber og koncepter om bæredygtig omstilling - f.eks. resiliens, samskabelse, læring, omstilling og infrastruktur - som så følges op i de tre parallelle temaer (sessioner), hvor de miljøstrategiske overvejelser fra Dag 1 videreudvikles i forhold til, hvordan de kan og bør påvirke disse sider af samfundet.

Læs mere og tilmeld dig under menupunktet "Miljøstrategisk Årsmøde 2016".