'Miljøstrategisk Årsmøde' er årlige strategiske miljødialoger, hvor vi i et tværfagligt og tværorganisatorisk forum diskuterer om vi er på vej mod et mere bæredygtigt Danmark - og hvordan Danmark kan udvikles i en mere bæredygtig retning. Dialogen tager udgangspunkt i følgende problemstillinger:

• Hvor står Danmark bæredygtighedsmæssigt? 

• Hvad er erfaringerne fra de seneste analyser, virkemidler og eksperimenter?

• Hvad kunne være næste skridt? 

• Hvem kunne gøre hvad for at fremme bæredygtig omstilling? 

 

Efter hvert årsmøde udgives en Miljøstrategisk Årsrapport. Rapporten vil være en antologi, hvor hver session på Årsmødet bidrager med et kapitel. Årsrapporten suppleres med baggrundsmateriale, der gøres tilgængeligt her på hjemmesiden.

Påvirkning af den offentlige debat om bæredygtig omstilling
Det er intentionen, at Årsmødet og Årsrapporten skal levere fokuseret input til den offentlige debat om bæredygtig omstilling. Årsmødet har ikke som ideal nødvendigvis at nå til enighed. Ambitionen er at være en ramme, der faciliterer udvikling af ny viden og nye relationer, som efterfølgende kan føre til aktiviteter uden for Årsmødets regi. 
 
Årsmødet vil som institution gøre en indsats for at skabe kendskab til Årsrapporten. Årsrapporten kommer til at ligge online og kan tjene som dokumentation, inspiration og rygdækning for Årsmødets deltagere og for andre, der efterfølgende ønsker at påvirke den offentlige debat eller tage initiativer for at fremme bæredygtig omstilling. 
 

Miljøstrategisk Årsmøde 2015 afholdes 23. og 24. november i København på Aalborg Universitets campus i Sydhavnen. Læs mere og tilmeld dig under menupunktet "Miljøstrategisk Årsmøde 2015"