Miljøstrategisk Årsmøde 2019: Erfaringer med FN's Verdensmål

Tirsdag 10. dec. 2019, kl. 9-18 i København

Temaet for Miljøstrategisk Årsmøde 2019 er "Erfaringer med FN's Verdensmål i virksomheder, offentlig planlægning og uddannelser."

Årsmødet 2019 afholdes tirsdag 10. december 2019, kl. 9-18 i København på Aalborg Universitets campus i Sydhavnen.

Mange ser FN's Verdensmål som vigtige pejlemærker for social, økonomisk og miljømæssig bæredygtig udvikling. Hidtil har der imidlertid ikke været meget fokus på, hvordan private og offentlige aktører arbejder med verdensmålene og hvilke erfaringer, der er opnået. Derfor sætter Miljøstrategisk Årsmøde 2019 fokus på nogle af de erfaringer, som er opnået i private virksomheder, offentlige organisationer samt i forskellige initiativer på uddannelsesområdet, herunder arbejdet med at udvikle en national strategi for uddannelse for bæredygtig udvikling.

Nogle af de erfaringer, som præsenteres på Årsmødet 2019, er erfaringer fra:

  • Ingeniørforeningens Bæredygtighedskaravane og de mange besøg på private og offentlige arbejdspladser og en efterfølgende analyse og udarbejdelse af en publikation med analyse af nogle af disse erfaringer og identifikation af forskellige strategier for anvendelse af verdensmålene på ingeniørarbejdspladser
  • Dansk Industris arbejde i projektet ”Fra filantropi til forretning” med udviklingsprocesser i virksomheder og samtidig udvikling og afprøvning af værktøjer til at planlægge og vurdere arbejde med verdensmålene
  • Rambøll's rådgivning af private og offentlige aktører samt deres udarbejdelse af en baseline for Verdensmål nr. 11, som omsætter dette verdensmål til en dansk kontekst
  • forskellige initiativer på uddannelsesområdet, herunder arbejdet med at udvikle en national strategi for uddannelse for bæredygtig udvikling i regi af ’RCE Danmark Uddannelse for bæredygtig udvikling’

Årsmødet vil være en kombination af oplæg og diskussioner af muligheder for at anvende de præsenterede erfaringer i egne organisationer, virksomheder m.m.

Yderligere oplysninger: Michael Søgaard Jørgensen