'Miljøstrategisk Årsmøde' er strategiske miljødialoger, hvor deltagerne tværfagligt og tværorganisatorisk  diskuterer veje mod et bæredygtigt Danmark. Dialogen tager udgangspunkt i følgende problemstillinger:

  • Hvor står Danmark bæredygtighedsmæssigt?
  • Hvad er erfaringerne fra de seneste analyser, virkemidler og eksperimenter?
  • Hvad kunne være næste skridt?
  • Hvem kunne gøre hvad for at fremme bæredygtig omstilling?

Det er intentionen, at Årsmøderne og Årsrapporterne leverer fokuseret input til den offentlige debat om bæredygtig omstilling. Ambitionen er at være en ramme, der faciliterer udviklingen af ny viden og nye relationer, som fører til aktiviteter uden for Årsmødets regi.

Miljøstrategisk Årsrapport 2017 offentliggjort

Miljøstrategisk Årsrapport 2017 er netop blevet offentliggjort og kan downloades her på hjemmesiden under menupunktet Miljøstrategisk Årsmøde 2017.

Rapporten indeholder et kapitel for hvert af de to hovedtemaer på Årsmødet 2017:
- Cirkulær økonomi fra et borger- og forbrugerperspektiv
- Infrastruktur, ejerskab og demokrati

Kapitlerne er baseret på en række rapporter og dialoger med aktører inden for de to temaer samt på diskussionerne på Årsmødets to dage.

Cirkulær økonomi fra et borger- og forbrugerperspektiv

Kapitlet om cirkulær økonomi anlægger et kritisk blik på cirkulær økonomi og diskutere hvorvidt og hvordan det er muligt at opnå væsentlige reduktioner af ressourceforbruget ved hjælp af konceptet.  Fokus i kapitlet er på mulighederne for at reducere samfundets ressourceforbrug ved at produkter får længere levetid gennem bedre muligheder for reparation, og ved at produkter anvendes mere effektivt gennem forskellige former for deleøkonomiske ordninger.

Infrastruktur, ejerskab og demokrati

Kapitlet om infrastruktur er inspireret af de aktuelle kontroverser om privatisering af forsyningsområdets infrastrukturer og af infrastrukturers væsentlige rolle i bæredygtig omstilling af samfundet. Erfaringer fra udlandet, EU’s betydning for den danske energistrategi og energisektor, samt erfaringer fra vand- og affaldssektoren diskuteres. Kapitlet diskuterer endvidere forskellige styringsværktøjers effektivitet og udfordringerne ved professionalisering kontra politisk styring. 

Hent Miljøstrategisk Årsrapport 2017